Välkommen till TV-programmet Lyxfällan!

Så här gör du för att själv söka till programmet:
Vänligen fyll i formuläret så utförligt som möjligt, bifoga foto på den som ansökan gäller. Efter ifyllt formulär krävs ditt medgivande för databehandling.

Så här gör du för att anmäla en annan person till programmet:
Om du vill anmäla någon annan än dig själv till programmet skriver du DITT EGET namn, telefonnummer och mailadress, INTE till den du vill anmäla. Bifoga INTE foto. Alla andra uppgifter handlar om den du vil anmäla. Vi kommer först att kontakta dig och sedan den du vill anmäla för att kontrollera om den personen vill vara med i programmet. Inga personuppgifter om den person du vill anmäla kommer att behandlas av oss innan denne har godkänt denna ansökan men eftersom ditt namn finns angivet krävs först ditt medgivande. Skriv alltså ansökan som vanligt med uppgifter om personen, personerna/familjen men nämn inte namnet nu.