Love Island 2018 Søknadsskjema
Velkommen!
Takk for at du ønsker å søke på Love Island.

For å søke som deltaker i Love Island må du gi oss i ITV visse personopplysninger om deg selv, både alminnelige og sensitive. ITV Studios Norway AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir i søknaden. ITV vil ikke få tilgang til dine personopplysninger før søknaden er sendt. Din mulige deltagelse i Love Island vil bli vurdert ut ifra en totalvurdering av alle opplysningene du oppgir.

ITV ønsker å være åpne og ærlige overfor deg om vår bruk av dine personopplysninger, og ber derfor om ditt samtykke til følgende behandlinger. Samtykket merket med * er nødvendig å akseptere for å bli vurdert for deltagelse i Love Island.
*